Náhrdelník Zrození do velikosti a vznešenosti

Channeling na šperk od Pavly Cristal

Přinášíme moudrost, lásku a podporu samotného Zdroje pro každého jednoho z vás.
~ Cristal

Náhrdelník Zrození do velikosti – Emaralleya – Markéta Emara Mitro

„Zdravíme vás milovaní, 

my jsme Cristal a přicházíme, abychom vám sdělili pravdu. Významnější pravdu, než čekáte. Pravdu o vás a o vašem Stvořiteli.

Tento šperk v sobě nese energii, vědomí zdroje, který na vás shlíží jako vševědoucí oko boží a nezasahuje. Láskyplně sleduje vaši cestu. A nezasahuje do vaší svobodné volby.

Je v něm láska, obrovská, ohromná, bezpodmínečná láska vašeho stvořitele, který nese jak mužskou, tak ženskou energii a mnohem víc. Stvořitele, který vás miluje a drží vám palce na vaší cestě. Miluje vás a opečovává vás způsobem, o kterém nevíte, že dělá. Drží vás ve svém poli.

V poli vašeho Stvořitele je naprosto všechno, co můžete potřebovat. A tak pro vás drží toto pole, pole lásky, aby každý, kdo se obrátí dovnitř, do sebe, ke svému srdci, mohl být vyslyšen, aby mu mohlo být poskytnuto všechno, o co žádá. Způsobem, který je jedinečný. Způsobem, který neurčujete vy, ale toto pole lásky. A tento způsob je vždy překvapující. Je hravý, je jedinečný pro každého z vás. 

Mnoho žen může vidět v tomto šperku tak jako ve Stvořiteli sebelítost, potřebu ochrany, zranění, může se vnímat jako princezna, která čeká na prince, až ji zachrání z věže, jako mořská víla, která čeká, že ji zachrání princ. Ale ten, kdo se dokáže podívat očima pravdy, vidí nemanipulující lásku zdroje, stvořitele a jeho pole, ve kterém je možné naprosto všechno.

A tak můžete očekávat ochranu, ale nenajdete ji, protože není nic, před čím by vás měl stvořitel ve svém poli lásky chránit. 

Pokud však tento šperk přivolá k sobě bytost, která je připravená a touží opustit iluzi oddělenosti, opustit jakoukoliv iluzi, pak mu může být tento šperk s vědomím a láskou zdroje velmi nápomocný v ukazování pravdy. Větší pravdy, mnohem větší pravdy, než si dokážete představit. Je to pravda o vás. O světě, který tvoříte. A o tom, že tvoříte tak jako stvořitel. 

Tento šperk dokáže být průvodcem, zrcadlovou síní a pomůže odhalit pravdu. Zrcadlo, které není pokřivené iluzí a vašimi názory, iluzí vašich názorů o sobě, o světě, o Stvořiteli.

Není to snadná cesta. Vidět pravdu očima pravdy nemusí být snadné. Ale existuje mnoho lidí, kteří jsou již připraveni vidět, slyšet pravdu a nechat se vést. Je to laskavé vedení. 

Když jsme odhalovali pravdu Pavle Cristal, bylo to pro ni vždy velmi překvapující, velmi nečekané, ale vždy na konci zahlédla laskavý plán stvořitele. Lásku a laskavost v pravdě. Osvobození od iluzí, které ji držely v jejích iluzích. 

Na tuto cestu se mohou vydat jen ti, kteří jsou připraveni vzdát se všeho, čemu kdy uvěřili. Všeho, co se kdy naučili a jsou připraveni vstoupit do jasnosti a do krystalické čistoty a nádherného pole lásky. 

Proto tento šperk evokuje duny, ve kterých je uložený poklad. Nebo může evokovat oko, vševědoucí oko. Někomu může připomínat vlny, protože tak jako v poušti mezi dunami, tak jako na oceánu mezi vlnami můžete zažít.… jaké to je být součástí stvořitele, být součástí celku, jednoty, tak můžete po této cestě, po které vás bude provázet tento šperk, zažít, jaké to je být součástí jednoty a mnohem víc.

Neočekávejte ochranu, pokud očekáváte ochranu, pak tento šperk není pro vás. Pokud však očekáváte pravdu, je to ten nejlepší průvodce, jeden z nejsilnějších průvodců, který vám pomůže sundat všechny filtry, přes které se díváte na svět a na sebe. 

Vy sami jste zdrojem, jste víc než jen jeho součástí. A to je velká pravda, velká pravda o vás. Jste mnohem víc, než dokážete uvěřit. 

A tak to je.“

Děkuji vám za důvěru
S láskou Markéta Emara Mitro