Náhrdelník Přechodový rituál

Channeling na šperk od Pavly Cristal

Přinášíme moudrost, lásku a podporu samotného Zdroje pro každého jednoho z vás.
~ Cristal

Náhrdelník Přechodový rituál – Emaralleya – Markéta Emara Mitro

„Zdravíme vás milovaní, i k tomuto šperku máme co říct.

Jsme Cristal a přicházíme z druhé strany za závojem. Tento šperk je jako přechodový rituál. Je v něm síla transformace, kdy přecházíte z jedné roviny do jiné roviny. 

Když se rodíte, přicházíte z prostoru jako vědomí do fyzické reality, kde se rodíte jako lidská bytost, abyste mohli přejít z jedné formy bytí do další formy bytí, je třeba projít mnoha procesy, než se z čistého čirého vědomí zrodí lidská bytost. 

Stejným způsobem procházíte při transformaci sebe, při svém vývoji, při evoluci vašeho vědomí procházíte mnoha procesy, než se dostanete z místa, kde jste, do místa, kde si možná přejete být, nebo které je dalším krokem. 

Lidstvo se snaží, obzvlášť v poslední době, přeskočit tyto procesy, urychlit svůj vývoj, urychlit svůj přerod. Ale je to jen iluze, že můžete obejít tyto procesy. Vždycky vás dostihnou buď v těle, ve fyzické rovině jako stažení či jako bolest, nebo v mentální rovině jako tlak, nátlak a nervozita.

A stejně musíte projít těmito procesy, protože abyste se transformovali z toho, kým jste, do toho, kým můžete být, je potřeba uvědomění, pochopení toho, co vás drží ve vašem starém já a nepouští vás udělat ten krok do vašeho nového, lepšího já

Pro nás není lepší a horší, ale pro vaši mysl je důležité srovnávání, protože vždy chce být lepší. Pro nás je vývoj lidského vědomí naprosto přirozený proces.

Pokud však chcete přeskočit, vyhnout se uvědomění a pochopení určitých zákonitostí, které jsou kolem vás, v místě, prostoru a čase, kde právě jste, je třeba si uvědomit všechny tyto nástroje, které používáte. A ty, které pak můžete pustit, přestat používat, už je nebudete potřebovat, můžete díky krystalické mysli jít dál nebo výš. 

Pro nás, znovu říkáme, je to naprosto přirozený proces vývoje vědomí, ale pro vás lidské bytosti je to jako závod, jako byste stáli na startovní čáře a předávali si štafetu a chtěli byste to urychlit, chtěli byste vynechat některá stanoviště, některé štafety. 

Je ale velmi důležité projít vším, co vás drží v určitém stupni vývoje, abyste pochopili, co můžete nebo musíte pustit. Co už je tak těžké, že už vás to nepovede, neponese dál, nepustí vás to dál, je to moc těžké. Nemůžete s tím běžet dál. 

Tento šperk má v sobě sílu oceánu tak jako sílu závoje, kterým procházíte z jedné dimenze do té vaší hmotné, fyzické dimenze, reality. 

Tak jako vznikl tento šperk, je i vaše lidské tělo, celá vaše bytost otiskem toho, kým ve skutečnosti jste. Vědomí, energie, mnohem, mnohem větší než lidská bytost. Tento otisk se vyvíjí a mění skrze pochopení a uvědomění si toho, že se vám nedějí věci, že se vám nedějí situace, že tu není nikdo, kdo by měl takovou moc, aby vám mohl ublížit. 

Vědomí a pochopení toho, že jen vy jste těmi mocnými tvůrci a že právě vaše lidská bytost ve stavu, ve kterém právě teď je, je otiskem vašeho vývoje. Toho, co si uvědomujete, a co ještě ne. 

Není to závod, přestože se vám to tak zdá. Nelezete po žebříku ani po schodech nahoru. Není meta, které byste měli dosáhnout, a tak není třeba závodit. Není s kým závodit. Je to přirozenost, je to přirozený vývoj a nemá konec, nemá hranice, je to vývoj, který nikdy neskončí.

A tak není proč přeskakovat procesy a hnát se za něčím. Spíš je důležité být v přítomnosti. 

A tak ten, kdo bude moci nosit tento šperk, může si pomáhat tím, že tento otisk obejme svojí rukou a je to jakoby se držel za ruku samotného zdroje nebo svých průvodců nebo své mocné nekonečné bytosti.

Tento šperk k vám přichází jako pomoc zpoza závoje, aby vás mohla držet za ruku. Fyzicky. Je to ruka, která tu vždy byla natažená k vám jako pomoc, jako vedení, jako vaše intuice. Jen vy jste ji neviděli, nevnímali, neuvědomovali si, že tady je. 

A tak vám tento šperk může pomáhat při přechodu nejen ženského cyklu, nejen ženského přechodu, ale také při rozhodovacích procesech, při přechodu z jednoho stupně vývoje do dalšího stupně vývoje.

Je tu pro vás jako prodloužená ruka vašeho vyššího vědomí, zdroje, boha, vesmíru, jakkoliv si to nazvete. 

Jste jako kapka v oceánu. To však neznamená, že můžete zmizet, že můžete nebýt a oceán si toho nevšimne. A tak vám jako tento oceán připomíná tento šperk vaši důležitost, jedinečnost a také to, že nejste jen důležitou částí oceánu, ale že jste samotný oceán. Že jste propojeni s ostatními kapkami v tom oceánu, a to skutečně jste. 

Takto jste propojeni se vším, co je, se všemi bytostmi na Zemi, se všemi lidskými bytostmi na Zemi, s rostlinami, s vodou, s přírodou, s Vesmírem, se zdrojem, s vaší bytostí. Všichni jste navzájem propojeni, jen si to neuvědomujete. Je v tom obrovská síla, že nejste na nic sami a nemusíte být. 

A že pokud se cítíte být na něco sami, je to jen vaše volba. Zavřít oči a být jen kapkou a zapomenout na oceán. 

A tak vám tento šperk může dodat sílu a také vedení, vaše intuitivní vedení, když se ho budete držet. Nebo vám může prostě jen připomínat, jak úžasný a velkolepý oceán je ve vás. A tak vám zvědomovat vaši velikost, vaši majestátnost, vaši velkou důležitost, protože tak to je.

Děkuji vám za důvěru
S láskou Markéta Emara Mitro