Náhrdelník Pravda

Channeling na šperk od Pavly Cristal

Přinášíme moudrost, lásku a podporu samotného Zdroje pro každého jednoho z vás.
~ Cristal

Náhrdelník Pravda – Emaralleya – Markéta Emara Mitro

„Zdravíme vás milovaní,

my jsme Cristal a přicházíme vám ukázat pravdu, větší pravdu o vás. 

Vy jste velkolepé bytosti, vy už jste dávno dokonalé, zářivé, nádherné bytosti a nemusíte skutečně dělat nic proto, abyste se jimi stali. Protože jimi už dávno jste. Na Zemi přicházíte prožít větší pravdu o sobě. Země vám umožňuje, abyste prožívali sami sebe do hloubky, prožívali sami sebe niterně jako odlišné části, abyste se pak znovu mohli spojit v celek. 

Tento šperk k vám přichází, aby vám sdělil a ukázal tuto pravdu o vás. Tu velkolepou i tu niternou. Není pro lidskou bytost vždy snadné dívat se očima pravdy. Na Zemi používáte mnoho filtrů, když se díváte. Díváte se přes filtr malosti, díváte se přes filtr nedostatečnosti, nedokonalosti a máte mnoho dalších filtrů, přes které se díváte. 

Tento šperk všechny tyto filtry odsouvá, rozpouští a ukazuje vám, kým opravdu jste jako části i jako celek.

Můžete s ním zažít jednotu, kdy sami jste zdrojem. Tak jako můžete zažít, jaké to je být zdrojem a obsahovat tolik jednotlivých částí. Zároveň vám přináší pocit, který zažíváte jako vědomí, pocit nekonečnosti, pouhého bytí, slovy Já Jsem, jako plynutí vědomí. 

Pomůže vám objevit vaše světlo. Ukáže vám, co je to ve vás, že tak záříte. To je pravda o vás, že vy jste světlem, které září skrze vaše lidské tělo a odráží se ve světě kolem vás. A tak si můžete začít víc uvědomovat pravdu o tom, že nejste jen sami v lidském těle, ale že se vaše světlo odráží i v lidech a věcech kolem vás.

A jak zažíváte se svou myslí to, co vidíte a vnímáte kolem sebe. Není to vždy příjemné. Není to vždy příjemný pohled. Tento šperk vás povede k pravdě o tom, že neexistuje dobře a špatně, že neexistuje dobro a zlo. K pravdě o tom, že všechno, co je kolem vás, jste vy. Že i celý vesmír jste vy. A že nic, co je kolem vás, není špatně, že ani vy nejste špatní.

Tento šperk vás povede k tomu, abyste uměli přijímat sami sebe takové, jací jste už teď. 

Tento šperk, stejně jako pravda, není o oddělování zrna od plev, jak říká vaše kniha, bible. Pravda je naopak o příjímání, o uvědomování si, co ještě jsem, co víc ještě jsem, co víc a víc jsem ? 

A tak vás tento šperk povede k umění přijímání. Lidstvo zapomnělo přijímat, učilo se v posledních tisíciletích oddělovat a odmítat. Dokonce se to v lidské historii považovalo za ctnost. 

Tento šperk povede nejen svého majitele či majitelku, kteří jsou už teď velmi silným mužem či ženou ve smyslu síly, že dokáží být sami sebou navzdory lidem, navzdory názorům, navzdory své rodině, a tak dokáží zářit skrze tyto muže či ženu.

Skrze tuto bytost přichází na Zem pro všechny možnost začít přijímat sám sebe, začít přijímat své okolí, svou rodinu, mír, lásku, odlišnosti, a tak tento šperk přináší jako průvodce na Zemi mír. Na planetě, kde přijímáte sami sebe i své okolí, protože víte, že i to jste vy, že i to je váš odraz, odraz vašeho světla. 

A na takové planetě nemůže být boj. Nemůže být drama. Na takové planetě se lidská bytost a jeho vědomí vyvíjí. Mluvíme tady o evoluci vědomí lidstva, která začíná bytostmi, které jsou silné v umění ustát to, kdo jsem, a to, kým víc ještě jsem a kým víc ještě mohu být. 

A tak každý den tyto silné bytosti přijímají víc samy sebe a mohou tak být víc samy sebou. A mohou tak být víc. Víc sebe-vědomé, víc si vědomé samy sebe, víc krásné, víc zdravé, víc hluboké. Víc skvostné, víc dokonalé.

Mluvíme tu o evoluci vědomí lidstva, která začíná u jednotlivců. 

Pravda je velmi důležitá, ale nikdy neodděluje. Pravda spojuje, pravda přijímá. Pravda je laskavá, pravda vás ukazuje bez filtru a bez filtru vidíte, že jste nádherné, dokonalé a laskavé bytosti už teď.

Velmi si vážíme každého, kdo je ochotný sundat své filtry a dívat se čistým, krystalicky jasným pohledem pravdy na všechny a všechno kolem sebe jako svoji součást. A tak mu nezbývá nic jiného než přijímat, láskyplně přijímat všechny a všechno kolem sebe. 

Pravda rozšiřuje vaše vědomí, pravda prohlubuje vaši lásku. Pravda je přijímání. 

A tak to je.“

Děkuji vám za důvěru
S láskou Markéta Emara Mitro