Náhrdelník Dračí srdce

Channeling na šperk od Pavly Cristal

Přinášíme moudrost, lásku a podporu samotného Zdroje pro každého jednoho z vás.
~ Cristal

Náhrdelník Dračí srdce – Emaralleya – Markéta Emara Mitro

„Zdravíme vás milovaní,

my jsme Cristal a přicházíme vám sdělit pravdu o vás.

Jako každé srdce i vaše srdce je portálem k mnoha různým dimenzím a realitám, k mnoha různým podobám vás samotných. Je jako studna, do které když se vnoříte, vyplavete na jiném místě v jiném prostoru a mimo čas. Avšak jako každá studna může nejdříve vzbuzovat strach a pocit, že je třeba nejdříve projít nebezpečenstvím, abyste se dostali k této vaší čistotě. 

Každé srdce, tak jako to vaše, uchovává jasnou, čistou, krystalickou podobu esence vás samotných. Je to ta nejčistší esence toho, kým ve skutečnosti jste. Ale je zanesena, překryta různými vrstvami, vašimi názory, vašimi iluzemi a filtry, skrze které se díváte – filtry strachu, filtry hněvu, filtry různých zranění. A tak stejně jako když se podíváte do jakékoliv hluboké studny, vidíte nejprve tmu a také známé strachy.

A tak vás tento strach může zastavit před cestou k vaší nejčistší esenci toho, kým skutečně jste.

Jak vidíte i na tomto šperku, i tyto vrstvy jsou jen iluzí, nepřekrývají vaši čistou esenci, nezavírají ji, jen jemně naznačují, že tam jsou. Jen jemně naznačují jakoby ze stran, že budete muset něčím projít, abyste se dostali k této vaší čisté esenci, která září, protože je esencí, která pochází ze zdroje.

Je to vaše spojení se vším, co je. Je to vaše spojení se zdrojem. Je to vaše jasná, zářivá esence, která vás dokáže propojit se vším, co je. Objímá vás svým teplem, svým světlem, je to to nejbezpečnější místo, kde se můžete nalézat, kde se cítíte konečně doma, kde se cítíte milovaní, opečovávaní, kde jste natolik sami sebou, že víte, že jste důležitou součástí jednoty. Tak důležitou, že bez vás by tu nebyla rovnováha. Tak důležitou součástí, že bez vás by se vesmír zhroutil. A tak je třeba projít přes tyto iluze překážek, odstranit filtry, přes které se díváte sami na sebe a do sebe. 

Sebrat odvahu a projít přímou cestou za světlem, kterým jste. Protože v této čisté esenci samotných sebe naleznete všechnu sílu, kterou potřebujete. Všechnu moudrost, kterou chcete znát. Všechnu lásku, všechnu péči, všechno propojení, všechnu oporu a podporu, kde jenom pomyslíte, že byste něco chtěli nebo potřebujete a vidíte, jak vám to už jde naproti. Už je to tady pro vás připravené. Dokonce dřív, než jste na to pomysleli.

Celá existence takto o vás pečuje, ale přes své filtry nevidíte, že už to tu pro vás všechno je.

A tak vám tento šperk připomíná, že všechny překážky, zranění a různé filtry vašich názorů jsou jenom iluzí. A že nemusíte procházet přes ně, protože skrze ně, mezi nimi září vaše jasné světlo, přestože to je právě to, o čem si myslíte, že je iluzí. Teď vyměňujete iluze za pravdu a pravdu za iluze. 

Seberte odvahu podívat se zpříma do svého světla, do svého srdce a najít tam toto světlo, toto spojení se zdrojem a se vším, co je, s celou existencí s veškerou podporou a láskou. A chtějte ji pro sebe, protože je pro vás připravena. 

Skrze tento šperk můžete mít větší odvahu podívat se zpříma do svého srdce a najít v tom pravdu, pravdu o vás, že vy sami jste tímto světlem, že vy sami jste součástí samotného zdroje, že vy sami jste zdrojem samotným. A tak vám dodá sílu a odvahu ustát jakoukoliv pravdu o vás, protože není snadné tyto pravdy o sobě zjistit. Nejtěžší je tyto pravdy o sobě přijmout.

A tak vám tento šperk pomáhá, aby světlo z vašeho srdce silněji vyzařovalo, abyste mohli být víc sami sebou a přijímat víc své energie a víc svého vědomí a méně věřili na zranění.

Díky tomuto světlu z tohoto šperku, kterému propůjčují dračí bytosti svou podporu, se nemusíte bát svého světla. Můžete tak lépe přijmout své světlo a vyzařovat ho tak pro sebe, a když naplní vaši duši, naplní vás, pak teprve může začít vyzařovat ven. 

Potřebujete naplnit svým světlem nejprve sebe. Tento šperk má velkou sílu, jasnost a přímost, aby vám pomohl nést vaše světlo.

Jste nádherné zářivé bytosti plné světla, plné lásky. 

Jste zhmotněním vědomí samotného zdroje, a proto jste tak důležití, a proto jste tak výjimeční, a proto vás podporujeme, a proto vás milujeme, a proto vás obdivujeme. 

Jste touto láskou, tímto světlem. 

A tímto vědomím. 

A tak to je.“

Děkuji vám za důvěru
S láskou Markéta Emara Mitro